(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Asia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/6/2021 như sau:
Ngày 29/6/2021, đấu giá xe ô tô Vinfast tại TP.Hải Phòng ảnh 1