(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/6/2020 do UBND thị xã Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Người có tài sản đấu giá: UBND thị xã Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Bạch Đằng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 20 ô đất ở tại Khu 5 xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau: 

Ngày 29/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 29/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ ảnh 2

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá: Đất đã được UBND thị xã Phú Thọ thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

4. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5. Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức bán hồ sơ tham gia đấu giá tại: Trụ sở làm việc của Trung tâm và Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND thị xã Phú Thọ từ ngày 09/6/2020 đến 17h00 phút ngày 26/6/2020.

6. Xem tài sản: Khách hàng liên hệ để xem thực địa ô đất trong hai ngày 10/6/2020 và 11/6/2020.

7. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/6/2020 đến ngày 26/6/2020.

Nộp vào tài khoản số: 114002775102 tại Vietinbank thị xã Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng nộp bản sao, hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu chứng từ nộp tiền đặt trước tại điểm thu hồ sơ đến 17h00 phút ngày 26/6/2020).

(Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản vào thời hạn chốt là: 17h00 phút, ngày 26/6/2020).

8. Đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức thu hồ sơ tham gia đấu giá tại Trụ sở làm việc của Trung tâm và Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND thị xã Phú Thọ từ ngày 09/6/2020 đến 17h00 phút ngày 26/6/2020.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu vào hồi 07h30 phút ngày 29/6/2020 tại Hội trường UBND thị xã Phú Thọ, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

(Đề nghị khách hàng tham gia đấu giá có mặt trước 15 phút tại địa điểm tổ chức đấu giá để làm thủ tục vào phòng đấu giá)

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, điện thoại: 0210.3844.029 Hoặc: Phòng Tài chính kế hoạch, UBND thị xã Phú Thọ.

Lưu ý: Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính.