(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/6/2020 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự ủy quyền như sau:

“Đấu giá tài sản QSDĐ”

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá: QSDĐ Khu dân cư Bờ Đông (giai đoạn 3), phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

a/ Đường Phan Đình Giót: 16 nền

* LôN2’ (15 nền). Diện tích 67,2m2/nền Giá khởi điểm: 228.614.000đ/nền

* Lô N2’ (01nền góc). Diện tích 128m2 Giá khởi điểm: 457.229.000đ

b/ Đường Lê Văn Tám: 34 nền

* Lô N2’ (16 nền). Diện tích 67,2m2/nền Giá khởi điểm: 218.602.000đ/nền

* Lô N2’ (01 nền góc). Diện tích 128m2 Giá khởi điểm: 437.203.000đ

* Lô N1’ (16 nền). Diện tích 74,3m2/nền Giá khởi điểm: 241.698.000đ/nền

* LôN1’ (01 nền góc). Diện tích 132m2 Giá khởi điểm: 450.866.000đ

c/ Đường Điện Biên Phủ: 19 nền

* Lô N1’ (17 nền). Diện tích 72m2/nền Giá khởi điểm: 432.000.000đ/nền

* Lô N1’ (01 nền góc). Diện tích 128m2. Giá khởi điểm: 806.400.000đ

* Lô E9’ (01 nền góc). Diện tích 108,5m2. Giá khởi điểm: 683.550.000đ

d/ Đường Nguyễn Đức Cảnh: 22 nền

* Lô E10’ (21 nền). Diện tích 69,8m2/nền Giá khởi điểm: 311.308.000đ/nền

* Lô E10’ (01 nền góc). Diện tích 108,5m2 Giá khởi điểm: 508.106.000đ

e/ Đường Võ Thị Sáu: 45 nền

* Lô E10’ (21 nền). Diện tích 69,8m2/nền Giá khởi điểm: 526.641.000đ/nền

* Lô E10’ (01 nền góc). Diện tích 108,5m2 Giá khởi điểm: 859.564.000đ

* Lô F2’ (22 nền). Diện tích 90m2 Giá khởi điểm: 679.050.000đ/nền

* Lô F2’ (01 nền góc). Diện tích 160m2 Giá khởi điểm: 1.267.560.000đ

4. Tổng giá khởi điểm: 56.144.517.000đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 29/5/2020 đến 15 giờ ngày 24/6/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

6. Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm và nộp vào ngày 24, 25 và đến 15 giờ ngày 26/6/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp.

7. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng; 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/5/2020 đến 15 giờ ngày 24/6/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 29/6/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3563 377.