(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/6/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất 100 thửa đất theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 11/03/2020 của UBND tỉnh Kon Tum “Quyết định phê duyệt đấu giá Quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở tại Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị khu Trung tâm phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum” theo đúng quy định hiện hành, cụ thể như sau:

  * Đơn vị chủ tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum

a) Vị trí các thửa đất đấu giá: Tổ 01 phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

b) Tổng diện tích đất đấu giá: 13.341,8 m2/100 thửa đất.

* Điều kiện xây dựng nhà ở, công trình với chỉ tiêu sử dụng đất (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa, tối thiểu), chỉ giới xây dựng công trình và các quy định quy hoạch kiến trúc khác: Theo Quyết định số 1344/QĐUBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Kon Tum Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị khu Trung tâm phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.

c) Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Tổng giá khởi điểm của 100 thửa đất đấu giá: 26.454.605.100 đồng (Hai mươi sáu tỷ, bốn trăm năm mươi bốn triệu, sáu trăm lẻ năm nghìn, một trăm đồng chẵn).

  * Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

  - Phí hồ sơ tham gia đấu giá: Theo điểm a, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

  - Tiền đặt trước là số tiền của người tham gia đấu giá phải nộp vào Tài khoản của đơn vị tổ chức đấu giá theo quy định để tham gia đấu giá.Tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá được UBND tỉnh phê duyệt được làm tròn tăng.

  - Bước giá: Bước giá của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề là 3% giá khởi điểm của tài sản đưa ra bán đấu giá làm tròn tăng.

  * Lưu ý: Tài sản bán đấu giá chỉ được bán cho người tham gia đấu giá trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm + (cộng) với ít nhất 01 bước giá.

*** Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí hồ sơ, bước giá từng thửa đất cụ thể chi tiết tại Bảng dưới đây:

Ngày 29/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 29/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 29/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 29/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 4
Ngày 29/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 5
Ngày 29/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 6
Ngày 29/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 7

* Giá trúng đấu giá QSD đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời Gian:

- Thời gian bán hồ sơ và chốt hồ sơ: Từ ngày có thông báo đến 15h00 ngày 26/06/2020.

- Địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ:

+ Địa điểm 01: Tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum - Số 02 đường Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Tầng 02 Khách sạn Đăk Bla cũ).

+ Địa điểm 02: Tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land (số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land (số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum).

  - Thời gian xem trưng bày tài sản: Từ ngày có thông báo đến ngày 26/06/2020 tại vị trí các thửa đấu giá, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ ngày 24/06/2020 đến 15 giờ 00 ngày 26/06/2020. Nộp chuyển khoản: (Không thu bằng tiền mặt).

+ Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu-Land

+ Số TK: 038433690001, Tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Kon Tum.

Khách hàng cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty chậm nhất đến 15h00’ ngày 26/06/2020.

- Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 08h00 ngày 29/06/2020 tại Phòng đấu giá của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Khách hàng quan tâm có nhu cầu tham khảo hồ sơ đấu giá đề nghị liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land (05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 0983427783).