(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/6/2020 do Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản: Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 674 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và QSD đất ở số 3401030603, hồ sơ gốc số 6273 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 16/03/2000 (thửa đất số 249, tờ bản đồ số 16) địa chỉ: Số 117 (79 cũ) Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Diện tích: 118,9 m2, Hình thức sử dụng: Riêng 118,9 m2. Chung: Không m2. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; nhà ở: Diện tích xây dựng: 105,5 m2; diện tích sử dụng: 203,5 m2; diện tích xây dựng thêm: 34,138 m2 (ô trời tầng 1: 11,11 m2; sân trời tầng 3: 23,028 m2). T ổng diện tích sử dụng: 237,638m2. Kết cấu nhà: Tường xây, mái ngói + đúc, sàn đúc + gỗ; số tầng: Ba + tầng lửng.

Giá khởi điểm: 13.514.381.828 đồng (bằng chữ: Mười ba tỷ năm trăm mười bốn triệu ba trăm tám mươi mốt nghìn tám trăm hai mươi tám đồng).

Tiền đặt trước: 10% theo giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 09/06/2020 cho đến hết 11h00’, ngày 26/06/2020 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng hoặc chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Đà Nẵng, khách hàng nộp hồ sơ, tiền đặt trước và hoàn thiện thủ tục theo quy định. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 09 giờ 00’, ngày 29/06/2020, tại trụ sở chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Đà Nẵng.

Liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Đà Nẵng. Đ/c: Số nhà 90 Đường Hoàng Đức Lương, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0985.361.047; Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. Mrs. Hồng Anh – ĐT: 0905.170.877.