(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/6/2020 do Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú ủy quyền như sau:

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thanh lý tài sản công (Xe ô tô dôi dư theo Nghi định số 04/2019/NĐ-CP – Đợt 1 tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận- huyện);

Căn cứ Công văn số 189/UBND-NC ngày 24/02/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc thanh lý và thu hồi tài sản công (Xe ô tô dôi dư theo Nghi định số 04/2019/NĐ-CP – Đợt 1 tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận);

Căn cứ duyệt thuận của Chủ tịch UBND quận tại Công văn số 695/TCKH ngày 12/4/2019 về việc kết quả thanh lý vật tư thu hồi từ các công trình (đợt 2).

Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú kính đề nghị Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công đăng tải thông tin đấu giá thanh lý tài sản công (Xe ô tô dôi dư theo Nghi định số 04/2019/NĐ-CP, cụ thể nội dung như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;

a. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá:

- Tên Công ty: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam.

- Địa chỉ: 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.35174055.

b. Cơ quan có tài sản đấu giá;

- Tên cơ quan: Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân phú

- Địa chỉ: 70 A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: lúc 10 giờ 00 ngày 29/6/2020, địa điểm tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM, số 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

3.1 Tên tài sản:

  - Xe ô tô con hiệu Toyota Corona, năm sản xuất 1994, số máy 3S1815616, số khung ST1910090858.

Lưu ý: Tài sản bán dưới dạng sử dụng (xe đã trả giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số cho Công an Thành phố), bên chủ tài sản sẽ bàn giao hóa đơn bán tài sản công, bản sao Quyết định 386/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng trúng đấu giá phải tự chịu các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, chuyển quyền sở hữu, các loại thuế, phí và lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có).

  - Xe ô tô con hiệu Toyota Hiace, năm sản xuất 2000, số máy 1RZ2477229, số khung RZH1149006963.

  Lưu ý: Tài sản bán dưới dạng phế liệu, bên chủ tài sản sẽ không bàn giao giấy tờ xe, trong vòng 3 ngày kể từ khi trúng đấu giá và nộp đủ tiền, khách hàng trúng đấu giá phải nhận và vận chuyển phế liệu ra khỏi nơi để xe của Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú và chịu mọi chi phí phát sinh.

3.2 Nơi có tài sản đấu giá: Trung tâm hành chính quận Tân Phú, số 70A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)

b. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước mà người đăng ký mua tài sản phải nộp là 20% giá khởi điểm tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, các ngày 23/6/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/6/2020, nộp bằng chuyển khoản vào Tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM. Tài khoản số 13810000206476, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh TP. HCM.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký: trong giờ hành chính, từ ngày 12/6/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/6/2020.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 150.000 đồng/hồ sơ

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá VN -Chi nhánh TP. HCM

- Xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 23 và 24/06/2020. Tại Trung tâm hành chính quận Tân Phú, số 70A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Cá nhân (không thuộc quy định cấm tham gia đấu giá) hoặc pháp nhân có đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề.

+ Chịu toàn bộ chi phí trong quá trình bốc vác, cân, vận chuyển tài sản ra khỏi Trung tâm hành chính quận.

+ Chịu trách nhiềm về an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực Trung tâm hành chính quận, có biện pháp phòng cháy, chữa cháy và phải chịu chi phí bồi thường nếu xảy ra sự cố.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: đến tại Công ty Đấu giá hợp danh Dấu giá Việt Nam – CN Thành phố Hồ Chí Minh.