(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP Formach do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP sở hữu vào ngày 29/6/2020 như sau:

Tên doanh nghiệp chào bá cạnh tranh: Công ty Cổ phần Formach. Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0248.613.929; Fax: 0248.611.227.

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng; sản xuất các cấu kiện kim loại; kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ: 13.044.600.000 đồng.

Số lượng cổ phần chào bán: 362.410 cổ phần.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Giá khởi điểm: 80.800 đồng/cổ phần.  Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.  Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty CP Formach do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP sở hữu được Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ban hành.  Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 08/06/2020 đến 15h30, ngày 24/06/2020 tại địa điểm công bố trong Quy chế chào bán cạnh tranh.  Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm nhất 16h00, ngày 26/06/2020 tại địa điểm công bố trong Quy chế chào bán cạnh tranh.  Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

- Thời gian: 10h00, ngày 29/06/2020.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Số 41 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội  Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/06/2020 đến ngày 03/07/2020 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký.  Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 30/06/2020 đến ngày 03/07/2020 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký.

Thông tin về doanh nghiệp và cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website: www.shs.com.vn; www.vinafor.com.vn.