(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/5/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn. Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội - ĐT: 0243.595 5570.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội - ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 08 giờ 30 phút, ngày 29/5/2022 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND huyện Sóc Sơn. Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền sử đụng đất ở tại khu Đồng Sau, thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, gồm 19 thửa đất ký hiệu: Từ 01 đến 19; tổng diện tích: 2.014,5 m2.

Giá khởi điểm: 23.500.000 đồng/ m2.

Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hs/ thửa.

Tiền đặt trước: Cụ thể theo thông báo mời đấu giá.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian mua và nộp hồ sơ: Từ ngày 13/5/2022 đến hết 17h00, ngày 26/5/2022 (giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/5/2022 đến hết 17h00, ngày 26/5/2022. Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

- Mua và nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng ký đấu giá bằng thư đảm bảo đến Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Quy định tại hồ sơ mời đấu giá. Tham khảo thông tin hồ sơ tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn và https://socson.hanoi.gov.vn.