(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/5/2020 do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá 01 tàu Hải Thắng 18 đóng năm 2016; số IMO/hô hiệu: IMO9632181/XVUD9; trọng tải toàn phần: 5242,80 MT theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số: HP-GEN-002269-2 cấp ngày 15/02/2017.

Giá khởi điểm: 40.739.736.000 đồng. Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế GTGT.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 6.000.000.000 đồng.

Hình thức đấu giá tài sản: Bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá tài sản: Từ ngày 18/05/2020 đến 17 giờ 00, ngày 26/05/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm.

Thời gian xem tài sản: Ngày 21/05/2020, ngày 22/05/2020 trong giờ hành chính.

Địa chỉ xem tài sản: Theo chỉ dẫn của chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên (đăng ký xem tài sản khi mua hồ sơ đấu giá).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 26/05/2020, ngày 27/05/2020 và ngày 28/05/2020 trong giờ hành chính.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 09 giờ 30 phút, ngày 29/05/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng. Đ/c: Số 112 Đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3678680 hoặc 0936.930.494 (Đ/c Hải).