(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/5/2020 do Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao thành phố Bà Rịa ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia. Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0902 303 303

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao thành phố Bà Rịa. Địa chỉ: Số 55 Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê, cụ thể như sau:

1. Phòng tập luyện võ thuật vovinam, diện tích 125m2 trong Trung Tâm VHTT-TT.

Giá khởi điểm: 7.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 420.000.000đ (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng)

2. Phòng dạy đàn, thanh nhạc, ghi ta, trống, diện tích 50m2 trong Trung Tâm VHTT-TT.

Giá khởi điểm: 5.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 300.000.000đ (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng)

3. Phòng thể dục thẫm mỹ nữ, diện tích 70m2 trong Trung Tâm VHTT-TT.

Giá khởi điểm: 6.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 360.000.000đ (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng)

4. Phòng múa, thể dục nhịp điệu, diện tích 58m2 trong Trung Tâm VHTT-TT.

Giá khởi điểm: 6.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 360.000.000đ (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng)

5. Phòng dạy nhảy Zrumba, diện tích 73,6m2 trong Trung Tâm VHTT-TT.

Giá khởi điểm: 6.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 360.000.000đ (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng)

6. Phòng vẽ quảng cáo, diện tích 73m2 trong Trung Tâm VHTT-TT.

Giá khởi điểm: 2.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 120.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng)

7. Phòng dạy Yoga, diện tích 118,34m2 trong Trung Tâm VHTT-TT.

Giá khởi điểm: 7.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 420.000.000đ (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng)

8. Phòng trống cho thuê, diện tích 186,8m2 trong Trung Tâm VHTT-TT.

Giá khởi điểm: 8.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 480.000.000đ (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng)

9. Phòng trống cho thuê, diện tích 76,9m2 trong Trung Tâm VHTT-TT.

Giá khởi điểm: 6.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 360.000.000đ (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng)

10. Phòng trống cho thuê, diện tích 112m2 trong Trung Tâm VHTT-TT.

Giá khởi điểm: 6.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 360.000.000đ (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng)

11. Phòng trống cho thuê, diện tích 112m2 trong Trung Tâm VHTT-TT.

Giá khởi điểm: 6.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 360.000.000đ (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng)

12. Sân bãi A dạy võ Karatedo, diện tích 57m2 trong khuôn viên Trung Tâm VHTT-TT.

Giá khởi điểm: 1.500.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 90.000.000đ (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)

13. Sân bãi B dạy võ Vovinam, diện tích 52m2 trong khuôn viên Trung Tâm VHTT-TT.

Giá khởi điểm: 1.200.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 72.000.000đ (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng)

14. Sân bãi C dạy võ Teakwondo, diện tích 54m2 trong khuôn viên Trung Tâm VHTT-TT.

Giá khởi điểm: 1.500.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 90.000.000đ (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)

15. Sân bãi E thể hình nam, diện tích 105m2 trong khuôn viên Trung Tâm VHTT-TT.

Giá khởi điểm: 1.500.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 90.000.000đ (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)

16. Phòng dạy Yoga, diện tích 55m2 trong Nhà thi đấu Thể dục thể thao.

Giá khởi điểm: 2.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 120.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng)

17. Phòng dạy nhảy Hiphop, diện tích 99m2 trong Nhà thi đấu Thể dục thể thao.

Giá khởi điểm: 3.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 180.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng)

18. Phòng tập Thể hình nam, diện tích 100m2 trong Nhà thi đấu Thể dục thể thao.

Giá khởi điểm: 2.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 120.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng)

19. Sân bãi A sân cỏ nhân tạo, diện tích 2.148m2 trong khuôn viên Nhà thi đấu Thể dục thể thao.

Giá khởi điểm: 22.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 1.320.000.000đ (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng)

20. Sân bãi C giữ xe, diện tích 100m2 trong khuôn viên Nhà thi đấu Thể dục thể thao.

Giá khởi điểm: 1.000.000đ/tháng x 02 năm (24 tháng) = 24.000.000đ (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng)

21. Sân tennis, hồ bơi, diện tích 4.328m2 trong khuôn viên Nhà thi đấu Thể dục thể thao.

Giá khởi điểm: 105.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 6.300.000.000đ (Bằng chữ: Sáu tỷ ba trăm triệu đồng)

22. Căn tin tại sân tennis, hồ bơi, diện tích 240m2 trong khuôn viên Nhà thi đấu Thể dục thể thao.

Giá khởi điểm: 2.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 120.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng)

23. Sân tennis thành phố Bà Rịa, diện tích 2.510m2 tại thành phố Bà Rịa

Giá khởi điểm: 70.000.000đ/tháng x 05 năm (60 tháng) = 4.200.000.000đ (Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm triệu đồng)

Xem tài sản từ ngày 11/5/2020 đến ngày 27/5/2020, tại nơi có tài sản đấu giá.

Thời hạn mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 11/5/2020 đến ngày 27/5/2020, tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 28/5/2020

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 10% giá khởi điểm.

Phí mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 11/5/2020 đến ngày 27/5/2020, tại Văn phòng Công ty

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Đấu giá: Lúc 08 giờ 00 ngày 29/5/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.