(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/5/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng. Đ/c: Số 14, Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng. ĐT: 0225.3727786.

Tổ chức có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Đ/c: Số 276A Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Tài sản bán đấu giá: 5 sơmi romooc tải, nhãn hiệu TIANJUN đã qua sử dụng, sản xuất tại Trung Quốc: 1 sơmi romooc tải, BKS 15R-109.08,  năm 2016; 1 sơmi romooc tải, BKS 15R-109.94, năm 2016; 1 sơmi romooc tải, BKS 15R-109.12, năm 2016; 1 sơmi romooc tải, BKS 15R-107.89, năm 2015; 1 sơmi romooc tải, BKS 15R-108.17, năm 2015. 

Giá khởi điểm: 647.000.000 đ. Tiền đặt trước: 129.400.000 đ.

Bán hồ sơ: Từ ngày 15/05/2019 đến 10h00, ngày 24/05/2019. Nộp hồ sơ trước 16h00, ngày 24/05/2019 tại trụ sở Công ty.

Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 09h30, ngày 29/05/2019, tại số 14, Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, TP. Hải Phòng.