(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc dân và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ủy quyền như sau:
Ngày 29/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương ảnh 1