(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:
Ngày 29/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 1