(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Di Linh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, Phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 0633. 820.282

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ,TT Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 29/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ảnh 1
Ngày 29/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ảnh 2

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 26/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:30 28/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 31/03/2022 - 17:30 26/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 26/04/2022 tại Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản (xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm) nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P. 1, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 29/04/2022

Địa điểm: Tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Đường Nguyễn Huệ, TT Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 29/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ảnh 3
Ngày 29/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ảnh 4