(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2022 do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 29/4/2022, đấu giá 263,83 ha cây cao su tại tỉnh Bình Phước ảnh 1