(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ ủy quyền như sau:
Ngày 29/4/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ ảnh 1