(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do HDBank Chi nhánh TPHCM ủy quyền như sau:
Ngày 29/4/2021, đấu giá thiết bị thi công và máy móc thiết bị tại TP.HCM ảnh 1