(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính huyện Hồng Dân ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp. Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính huyện Hồng Dân; địa chỉ: ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: 02 Lô xe mô tô, xe gắn máy, số lượng tổng cộng: 31 chiếc (Có Bảng thống kê phương tiện ngày 01/3/2021 của Công an huyện Hồng Dân kèm theo hồ sơ đấu giá); như sau:

- Lô 1: Lô xe mô tô, xe gắn máy gồm 18 chiếc có đủ số khung, số máy, đủ điều kiện đăng ký lưu hành theo quy định. Giá khởi điểm: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng).

- Lô 2: Lô xe mô tô, xe gắn máy gồm 13 chiếc không đủ điều kiện tham gia giao thông, bán phế liệu. Giá khởi điểm: 7.800.000 đồng (Bảy triệu, támtrăm ngàn đồng).

Hiện lô xe được lưu giữ tại Công an huyện Hồng Dân; địa chỉ: ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản vi phạm hành chính có quyết định tịch thu, đấu giá sung công quỹ Nhà nước theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Hồng Dân về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sung vào công quỹ Nhà nước.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 22,23/4/2021, tại Công an huyện Hồng Dân; địa chỉ: ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

5. Tiền đặt trước: Lô 1: 2.000.000 đồng; lô 2: 1.000.000 đồng, nộp ngày 26,27,28 tháng 4/2021 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bạc Liêu (Số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, Phường 7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

6. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng/bộ hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/4/2021 đến 17 giờ ngày 26/4/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/4/2021 tại Công an huyện Hông Dân; địa chỉ: ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ nêu trên, ĐT: 0291.3825386.

Ngày 29/4/2021, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 1
Ngày 29/4/2021, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 2
Ngày 29/4/2021, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 3
Ngày 29/4/2021, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 4
Ngày 29/4/2021, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 5