(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Khang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05042102/01/HĐĐG-AK ngày 05/4/2021 giữa Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Công ty đấu giá hợp danh An Khang.

Công ty đấu giá hợp danh An Khang, địa chỉ: số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đấu giá tài sản là: “Quyền thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam” của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam, địa chỉ: ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Tên, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam như sau:

Đối với những hộ kinh doanh thường xuyên trong phạm vi chợ với diện tích 301,8m2 (có 74 quầy).

Đối với những hộ kinh doanh không thường xuyên, không cố định trong phạm vi chợ diện tích 11m2 (khoảng 08 hộ).

Thời gian thu: 01 năm kể từ khi ký kết hợp đồng giao thu.

Nơi có tài sản đấu giá: tại chợ Bà Tồn do Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang quản lý.

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Biên bản về việc khảo sát mức thu phí chợ Bà Tồn năm 2021 ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (bản sao);

- Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá thu phí chợ Bà Tồn năm 2021 (bản sao);

- Tờ trình số 172/TTr-PKT&HT ngày 29/3/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ Tầng về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn năm 2021 (bản sao);

- Công văn số 309/UBND-KTHT ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang về việc duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam năm 2021(bản sao);

- Sơ đồ bố trí chợ Bà Tồn của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (bản sao).

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam có trách nhiệm hướng dẫn cho người tham gia đấu giá có nhu cầu xem khảo sát hiện trạng chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam ngày 15/4/2021 và 16/4/2021 (trong giờ hành chính).

Giá khởi điểm: 97.169. 568 đồng/năm (Bằng chữ: Chín mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi chín nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng trên năm). Giá khởi điểm chưa bao gồm các chi phí, loại thuế, lệ phí và phí công chứng hợp đồng trúng đấu giá. Phí công chứng hợp đồng trúng đấu giá do người trúng đấu giá chịu.

Bước giá: 500.000 đồng/1 lần trả giá (Năm trăm nghìn đồng trên một lần trả giá).

Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng trên hồ sơ).

Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản được làm tròn tương đương số tiền là: 14.000.000 đồng/hồ sơ (Mười bốn triệu đồng trên hồ sơ), người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh An Khang theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh An Khang

Số tài khoản: 150180689000040, mở tại Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi Nhánh Mỹ Tho

Nội dung chuyển tiền: theo hướng dẫn của Công ty đấu giá hợp danh An Khang

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 26/4/2021 trừ trường hợp Công ty đấu giá hợp danh An Khang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác bằng văn bản nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá được nhận lại số tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 26/4/2021 trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh An Khang, địa chỉ: số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân hoặc tổ chức đủ điều kiện đăng ký đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và không thuộc trường hợp cấm tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản được quyền nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Điều kiện đối với người trúng đấu giá:

- Ngay khi kết thúc cuộc đấu giá, người trúng đấu giá phải tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam. Quá thời gian nêu trên, nếu người trúng đấu giá không đến Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam thương thảo và ký hợp đồng xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng và sẽ bị hủy kết quả đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam trước hạn thì sẽ không được nhận lại tiền ký quỹ.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có quy định mới về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thì Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam và người trúng đấu giá sẽ thống nhất lại giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam.

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền điện, tiền nước, thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan đến thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam hàng tháng và đồng thời chịu trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan.

- Người trúng đấu giá cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực chợ.

- Người trúng đấu giá phải thanh toán đủ tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam vào ngày 01 tây hoặc ngày tiếp theo nếu là ngày nghỉ, ngày lễ của tháng đầu tiên của mỗi quý tại Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam.

Cách thức, thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo Quy chế cuộc đấu giá trong giờ hành chính liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16 giờ 00 ngày 26/4/2021 trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh An Khang, địa chỉ: số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng) cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá. Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia cuộc đấu giá thì người ủy quyền phải nộp giấy ủy quyền có công chứng theo quy định pháp luật cho Công ty đấu giá hợp danh An Khang trước 09 giờ 00 phút ngày 28/4/2021 trừ trường hợp bất khả kháng. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh An Khang.

+ Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và hộ khẩu (có công chứng).

+ Đối với tổ chức: Giâý chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền (có công chứng).

Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do người đăng ký tham gia đấu giá tự chịu.

Người đăng ký tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 29/4/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh An Khang.

Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Công ty đấu giá hợp danh An Khang.

Địa chỉ: số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0915 615 767./.