(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, Phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 0633. 820.282

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Đà Lạt

Địa chỉ: 181 đường 3 tháng 2, Phường 4, thành phố Đà Lạt, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 29/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 26/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 00:00 28/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 24/03/2021 - 17:00 26/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt; Số điện thoại: 02633.820.282).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 29/04/2021

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng