(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Tân (địa chỉ: Số 171 đường Tôn Đức Thắng, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Tân, như sau:

Cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất Chợ Phú Thành, tọa lạc tại ấp Phú Thượng, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 1.413m2 đất, thuộc thửa đất số 103, tờ bản đồ số 12 (theo Bản trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Phú Tân lập ngày 31/7/2019); thuộc khu vực Trung tâm chợ xã (Chợ Phú Thành); được xác định theo quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh An Giang.

- Mục đích sử dụng đất: Đất chợ.

- Hình thức khai thác: Đấu giá quyền sử dụng đất, hình thức sử dụng đất là cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn sử dụng đất: 20 (hai mươi) năm.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.473.000đồng/năm (Một triệu bốn trăm bảy mươi ba ngàn đồng trên một năm).

(Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 (mười) năm đầu, hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Quyết định số 83/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

1. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tham gia theo quy định của pháp luật; có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định, nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

2. Điều kiện đối với người trúng đấu giá:

- Diện tích xây dựng nhà lồng chợ phải đảm bảo các tiêu chí xây dựng chợ theo Công văn 712/SCT-QLTM ngày 24/04/2017 của Sở Công thương về việc hướng dẫn hồ sơ minh chứng đối với chợ đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và văn bản quy định hiện hành về đầu tư xây dựng chợ.

- Tổ chức, cá nhân khi trúng đấu phải xây dựng chợ theo hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và dự toán xây dựng công trình (đính kèm); đồng thời phải có phương án đầu tư khai thác chợ và hồ sơ thiết kế xin phép xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt theo văn bản quy định hiện hành về đầu tư xây dựng chợ.

- Tổ chức, cá nhân khi trúng đấu phải chi trả chi phí cho đơn vị tư vấn lập hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công, dự toán xây dựng công trình và hồ sơ môi trường theo quy định.

- Triển khai đầu tư hoàn thành công trình trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày trúng đấu giá; Sau khi kết thúc thời hạn cho thuê đất thì người trúng đấu giá phải chuyển giao tài sản là cơ sở hạ tầng và diện tích đất lại cho UBND xã quản lý.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 26/4/2021 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 15 và 16/4 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/ 1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Tân.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963 857 763. Website: www.daugiaangiang.com ./.