(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do Cung văn hóa Lao động ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí.

Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Cung văn hóa Lao động.

Địa chỉ: 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 29/04/2021 tại Trụ sở Tổ chức đấu giá.

4. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác mặt bằng tại số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

Mô tả tài sản:

- Mô tả tài sản: Một phần của khu nhà chính

- Diện tích mặt bằng: khoảng 190 m2

- Địa chỉ: 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Thành, Quận 1, TP HCM

- Hình thức: Cho thuê dài hạn quyền khai thác mặt bằng

- Mục đích sử dụng: làm hội quán, câu lạc bộ, cơ sở đào tạo.

- Thời hạn cho thuê quyền khai thác: 05 (năm) năm

- Phương thức thanh toán tiền thuê quyền khai thác: theo tháng, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Việc điều chỉnh giá quyền khai thác sẽ được xem xét điều chỉnh sau 01 năm dựa trên cơ sở hệ số giá do Nhà nước ban hành và giá mặt bằng trên thị trường tại thời điểm điều chỉnh. Mức điều chỉnh không quá 10% so với giá quyền khai thác tại thời điểm điều chỉnh.

5. Tổng giá khởi điểm: 3.240.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng).

- Giá khởi điểm trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí điện, nước, vệ sinh… và các chi phí khác có liên quan trong quá trình sử dụng.

6. Tiền đặt trước: 648.000.000 đồng nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí

Số tài khoản: 13810000211920 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bến Nghé.

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 26/04/2021 đến hết ngày 28/04/2021 (Tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 14/04/2021

- Địa điểm: 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1.

8. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 12/04/2021 đến hết ngày 26/04/2021.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

- Giá bán hồ sơ: theo quy định

9. Đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 12/04/2021 đến hết ngày 26/04/2021.

- Địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

10. Nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 26/04/2021 đến hết ngày 28/04/2021.

- Điều kiện nộp phiếu trả giá: đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

- Bước giá tối thiểu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Bước giá tối thiểu được áp dụng ngay từ lần trả giá đầu tiên

12. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: bằng số tiền thuê quyền khai thác 01 tháng.

- Thời điểm chuyển giao rủi ro: người trúng đấu giá chịu mọi rủi ro liên quan đến tài sản đấu giá kể từ thời điểm được bàn giao đầy đủ mặt bằng.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá cần tìm hiểu kỹ về hiện trạng hiện nay của tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc thuê tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá cam kết tuân thủ các thỏa thuận trong dự thảo hợp đồng được Tổ chức đấu giá cung cấp trong hồ sơ khi tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có ngành nghề phù hợp mục đích sử dụng tài sản đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0943874186.