(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do Công an tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 74/2021/HĐDVĐGTS, ngày 08/04/2021 giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Công an tỉnh Gia Lai. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Công an tỉnh Gia Lai. Đ/c: Số 267A đường Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: 01 lô xe gồm 38 xe ô tô đã qua sử dụng là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân. (cụ thể: 05 xe đăng ký sử dụng lại và 33 xe bán phế liệu)

Giá khởi điểm của lô tài sản: 254.350.000 đồng; (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bốn triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng)

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ;

Thời gian xem tài sản: Ngày 19/04/2021 và 20/04/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/04/2021 đến 15 giờ 00’ ngày 26/04/2021 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá.(Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ, 00 phút, ngày 29/04/2021

Địa điểm: Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN

Kèm theo thông báo số: 74/2021/TBĐP-ĐP, ngày 08/04/2021

Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 6
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 7
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 8
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 9
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 10
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 11
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 12
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 13
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 14
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 15
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 16
Ngày 29/4/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 17

Tổng giá trị lô tài sản: 254.350.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bốn triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng)