(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do UBND Seabank ủy quyền như sau:
Ngày 29/4/2021, đấu giá khoản nợ của nhóm khách hàng Công ty Hồng Hà, Sao Đất Việt, Trang Dũng tại Seabank ảnh 1