(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Thanh ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Thanh. Địa chỉ: 212 Pasteur, phường 6 (nay là phường Võ Thị Sáu), quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam. Địa chỉ: tầng 1 (trệt) và tầng 2, số 16B, lô thương mại và dịch vụ chung cư Petroland, phường Bình Trưng Đông, quận 2 (nay là Tp.Thủ Đức), Tp.Hồ Chí Minh. ĐT: 028.39225746.

3. Tài sản đấu giá: Hệ thống thiết bị máy lọc nước, đã qua sử dụng.

Chi tiết tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 334/2021/CT-TĐG/AVC ngày 22/02/2021 của Công ty TNHH Định giá Châu Á.

Tài sản được bán đấu giá theo hiện trạng thực tế, “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua đấu giá tài sản. Tài sản được Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Thanh mua năm 2006 nhưng chứng từ do chuyển giao kế toán trưởng bị thất lạc, không tìm thấy.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: tài sản bán thanh lý.

4. Giá khởi điểm: 35.877.600 đồng (Ba mươi lăm triệu, tám trăm bảy mươi bảy nghìn, sáu trăm đồng). Giá đã bao gồm thuế GTGT.

5. Tiền đặt trước: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng), (đã làm tròn), tương đương 20% của giá khởi điểm. Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam, số tài khoản 1801 00000 88567 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Kỳ Hòa. Nội dung: [Tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá] nộp tiền đặt trước đấu giá hệ thống thiết bị máy lọc nước, đã qua sử dụng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc, từ ngày 26/4/2021 đến ngày 28/4/2021, trong giờ hành chính. Khách hàng có thể nộp tiền đặt trước ngoài thời gian nêu trên nhưng phải trước ngày 29/4/2021.

Lưu ý: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam không chịu trách nhiệm về việc người tham gia đấu giá chuyển sai khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá, chuyển tiền đặt trước tham gia đấu giá không đúng thời hạn.

6. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 08/4/2021 đến ngày 26/4/2021, trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam.

7. Xem tài sản, hồ sơ pháp lý của tài sản: từ ngày 12/4/2021 đến ngày 20/4/2021 trong giờ hành chính. Xem tài sản tại lô 5 Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Xem hồ sơ pháp lý của tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam.

8. Đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 08/4/2021 đến ngày 23/4/2021, trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam.

9. Tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 09 giờ ngày 29/4/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam, tầng 1 (trệt) và tầng 2, số 16B, lô thương mại và dịch vụ chung cư Petroland, phường Bình Trưng Đông, quận 2 (nay là Tp.Thủ Đức), Tp.Hồ Chí Minh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.