(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 ủy quyền như sau:
Ngày 29/4/2021, đấu giá gỗ Keo lai và Keo hạt tại tỉnh Thái Nguyên ảnh 1