(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Lam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do Ban quản lý chợ Bà Rịa ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam

Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0902 303 303

Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý chợ Bà Rịa.

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê của Ban quản lý chợ Bà Rịa, cụ thể như sau:

1. Nhà vệ sinh tầng lững trái (khu uống tóc), diện tích 77,48 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 2.728.000 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 32.736.000 đ (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu bảy trăm ba mươi sáu ngàn đồng)

2. Nhà vệ sinh tầng lững phải (khu bánh kẹo), diện tích 77,48 m2 , thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 2.728.000 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 32.736.000 đ (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu bảy trăm ba mươi sáu ngàn đồng)

3. Nhà vệ sinh lầu 1 trái (khu giày dép), diện tích 116,11m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 2.554.000 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 30.648.000 đ (Bằng chữ: Ba mươi triệu sáu trăm bốn mươi tám ngàn đồng)

4. Nhà vệ sinh lầu 1 phải (khu vải sợi), diện tích 116,11 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm.

Giá khởi điểm: 2.554.000 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 30.648.000 đ (Bằng chữ: Ba mươi triệu sáu trăm bốn mươi tám ngàn đồng)

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.

Xem tài sản từ ngày 09/4/2021 đến ngày 27/4/2021, tại nơi có tài sản đấu giá.

Thời hạn đăng ký: Từ ngày 09/4/2021 đến 11 giờ 00 ngày 27/4/2021, tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 10% giá khởi điểm.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày Từ ngày 26/4/2021 đến hết ngày 28/4/2021

Phí mua hồ sơ: Theo giá khởi điểm của từng tài sản

Đấu giá: Lúc 10 giờ 30 ngày 29/4/2021, tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam. Đấu giá từng tài sản một và trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Liên hệ địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, TP.Vũng Tàu. ĐT: 0902303303.