(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức đấu giá tài sản 106 xe mô tô vi phạm hành chính bị tạm giữ quá thời hạn nhưng chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết nhận lại phương tiện do Công an huyện Tân Lạc chuyển giao vào ngày 29/4/2021 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên đơn vị: Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình;

2.2. Địa chỉ: Thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: tài sản 106 xe mô tô vi phạm hành chính bị tạm giữ quá thời hạn nhưng chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết nhận lại phương tiện.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

4.1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 29/4/2021;

4.2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.

5. Giá khởi điểm tài sản: 76.300.000 đồng (Bảy mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng chẵn); Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) do người mua được tài sản bán đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

6. Tiền đặt trước tài sản: 15.200.000 đồng (Mười năm triệu hai trăm nghìn đồng). Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh như sau:

6.1. Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

6.2. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

7. Xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 20/4/2021; Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; (Khi xem tài sản phải có giấy Đăng ký với Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh thì mới được xem tài sản).

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 20/4/2021(Trong giờ hành chính); Địa điểm: Nhà tạm giữ hành chính Công an huyện Tân Lạc.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/4/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/4/2021; Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 150.000 đồng/ hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ).

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/4/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/4/202 (Người tham gia đấu giá vì lý do khách quan hoặc chủ quan có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định sau khi đăng ký tham gia đấu giá);

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu;

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Điện thoại: 02183 600607.

- Công an huyện Tân Lạc: Thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 29/4/2021, đấu giá 106 xe mô tô vi phạm hành chính bị tạm giữ tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 29/4/2021, đấu giá 106 xe mô tô vi phạm hành chính bị tạm giữ tại tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 29/4/2021, đấu giá 106 xe mô tô vi phạm hành chính bị tạm giữ tại tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 29/4/2021, đấu giá 106 xe mô tô vi phạm hành chính bị tạm giữ tại tỉnh Hòa Bình ảnh 4