(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Bồi dưỡng Nghiệp vụ tỉnh Bình Dương ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; Địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, Khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Người có Tài sản đấu giá: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Bồi dưỡng Nghiệp vụ tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Tài sản đấu giá gồm 04 xe ô tô đã qua sử dụng như sau:

+ 01 Xe ô tô đã qua sử dụng Biển số: 61F-1062, Loại phương tiện: Ô tô khách; Số loại: HIACE RZH115L-BRMRE; Nhãn hiệu: Toyota; Số máy: 2RZ-3410519; Số khung: RZH115-8000661; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sản xuất: 2005;

+ 01 Xe ô tô đã qua sử dụng Biển số: 61F-0595; loại phương tiện: Ô tô con; Số loại: COROLA; Nhãn hiệu: Toyota; Số máy: 7A-G409566; Số khung: 1NXBB02E5TZ-491492; Nước sản xuất: Nhật Bản; Năm sản xuất: 1996;

+ 01 Xe ô tô đã qua sử dụng Biển số 61F-0801; Loại phương tiện: Ô tô con; Số loại: ZACE-GL KF80LHRMNEU; Nhãn hiệu: Toyota; Số máy: 7K-0506646; Số khung: KF3-6903533; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sản xuất: 2002;

+ 01 Xe ô tô đã qua sử dụng Biển số: 61F-0314; Loại phương tiện: Ô tô khách; số loại: L300; Nhãn hiệu: MITSUBISHI; Số máy: 4G63RU-0184; Số khung: RLA00P13WR1000437; Nước sản xuất: Nhật Bản; Năm sản xuất: 1994. Xe hết niên hạn sử dụng.

- Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản nêu trên là: 405.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ năm triệu đồng).

- Toàn bộ tài sản trên được để tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Bồi dưỡng Nghiệp vụ tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

*Ghi chú: Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí cũng như phí lưu hành đường bộ, phí đăng ký, phí đăng kiểm, di dời ....

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

a) Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 2/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thanh lý xe ô tô của Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh;

b) Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thanh lý xe ô tô của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh;

c) Chứng thư thẩm định giá số 9620.0130/CT-BTCVALUE ngày 27/7/2020 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE;

d) Quyết định phê duyệt giá khởi điểm tài sản bán đấu giá số 257/QĐ-GDTX&BDNV ngày 24/9/2020 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh;

đ) Thông báo số 278/TB-DTXBDNV ngày 20/10/2020 của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Bồi dưỡng Nghiệp vụ tỉnh Bình Dương về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô;

e) Quyết định số 384/QĐ-GDTXBDNV ngày 30/12/2020 của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Bồi dưỡng Nghiệp vụ tỉnh Bình Dương về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản.

g) Công văn số 63/GDTXBDNV-TCHC ngày 26/3/2021 về việc đề nghị tiếp tục bán đấu giá tài sản;

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: kể từ ngày 23/4/2021 đến 16 giờ 00 phút, ngày 26/4/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

- Thời gian, địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: kể từ ngày 23/4/2021 và đến 16 giờ 00 phút ngày 26/4/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 26/4/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập (Nộp trực tiếp);

- Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là: 20% so với giá khởi điểm;

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp ngay khi đăng ký tham gia đấu giá, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá ngày 29/4/2021, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Mọi chi tiết xin liện hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725 (Thanh).