Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên có kế hoạch chào bán tài sản bảo đảm nợ vay như sau:

1. Tài sản chào bán đấu giá: Toàn bộ công trình nhà xưởng và các tài sản gắn liền với đất được xây dựng, tạo lập trên thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 100241 do UBND tỉnh Phú Yên cấp ngày 04/01/2008, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 545552224000121 do UBND tỉnh Phú Yên cấp ngày 05/02/2008, máy móc thiết bị, ... tại thửa đất số 37; tờ bản đồ số: 328-B-10. Địa chỉ thửa đất: Khu phố 1, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Diện tích: 24.501 m2 (bằng chữ: Hai mươi bốn nghìn năm trăm lẻ một mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng là 24.501 m2. Sử dụng chung: 0 m2.

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh (xây dựng cơ sở dịch vụ thương mại và sản xuất kinh doanh).

- Thời hạn sử dụng: 50 năm (đến ngày 02/11/2057).

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): Không.

Các giấy tờ chứng nhận quyền về tài sản:

(i) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 100241 do UBND tỉnh Phú Yên cấp ngày 04/01/2008;

(ii) Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 545552224000121 do UBND tỉnh Phú Yên cấp ngày 05/02/2008;

(iii) Bản vẽ hiện trạng ngày 15/11/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên.

2. Giá khởi điểm:

2.1. Giá khởi điểm của tài sản: 15.500.000.000 đồng.

2.2. Tiền đặt trước: 100% giá khởi điểm.

2.3. Bước giá tối thiểu: 1% giá khởi điểm.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá chưa bao gồm thuế GTGT, người mua tài sản phải nộp thuế GTGT (nếu có), lệ phí công chứng, phí, …

3. Phương thức bán tài sản: Bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

4. Thời hạn gửi văn bản, liên hệ đề nghị mua tài sản:

4.1. Thời gian địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày đăng thông báo đến ngày 24/04/2020 tại địa chỉ tài sản.

4.2. Thời gian đăng ký tham gia mua tài sản: Trong giờ hành chính tại Phòng QLRR – BIDV Phú Yên từ ngày đăng thông báo này đến 15h00, ngày 27/04/2020.

4.3. Thời hạn đóng tiền đặt trước: Trước 15h00, ngày 27/04/2020, nộp vào tài khoản số 280701005 tại BIDV Phú Yên.

4.4. Thời gian, địa điểm công khai giá mua tài sản: Lúc 09h00, ngày 29/04/2020.

4.5. Mẫu đơn đề nghị mua tài sản: Liên hệ Phòng QLRR - BIDV Phú Yên.

5. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Ngay sau khi được BIDV Phú Yên công bố mua trúng tài sản chào bán tại phiên công khai giá, trong thời hạn 01 ngày (làm việc), Người mua được tài sản phải thanh toán cho BIDV Phú Yên số tiền chênh lệch giữa giá đã trả và số tiền đã đặt trước.

Trường hợp người đề nghị mua tài sản được BIDV Phú Yên thông báo đã trúng chào giá mua tài sản thì người mua không được hủy ngang việc ký hợp đồng mua tài sản với bất cứ lý do gì và không được ngân hàng hoàn trả tiền đặt trước.

6. Thời hạn giao tài sản: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên bàn giao tài sản cho ngân hàng, ngân hàng sẽ bàn giao nguyên trạng hồ sơ tài sản cho người mua được tài sản.

7. Việc đăng ký biến động quyền về tài sản, đóng các loại thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính: Người mua tài sản tự chịu trách nhiệm liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thuê đất, đăng ký biến động về tài sản và tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích quy hoạch chi tiết chức năng khu đất, đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Người mua tài sản tự chịu trách nhiệm thực hiện việc đóng các nghĩa vụ thuế (kể cả thuế TNDN của chủ cũ tài sản hoặc thuế khác (nếu có), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp …), phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) cho nhà nước liên quan đến tài sản nhận chuyển nhượng.

8. Thông tin chi tiết liên hệ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên. Địa chỉ: Số 100 Duy Tân, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0963.008.777 (anh Vinh); 0902.872.628 (anh Liêm).

Thông báo này thay cho thư mời tham dự mở giá.