(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/3/2022 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:
Ngày 29/3/2022, đấu giá xe ô tô VEAM tại TP.HCM ảnh 1