(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/3/2022 do Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCombank) ủy quyền như sau:
Ngày 29/3/2022, đấu giá toàn bộ hàng tồn kho- thiết bị gia dụng tại TP.HCM ảnh 1