(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/3/2022 do Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: 145-147-149 Hùng Vương, P2, TP. Tân An, Tỉnh Long An, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 29/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tân An, tỉnh Long An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 24/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 28/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 10/03/2022 - 11:00 26/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký: tại số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh và tại C4-22 khu Lavila Green City Tân An, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:30 29/03/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: tại số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh hoặc chi nhánh tại C4-22 khu Lavila Green City Tân An, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An. Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo khi hết hạn đăng ký