(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/3/2022 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

Địa chỉ: Số nhà 76, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0904 235586

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Xương

Địa chỉ: Số 62 đường Phạm Tiến Năng, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 29/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 24/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 28/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 09/03/2022 - 16:30 26/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại chi cục THADS huyện Quảng Xương Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định. Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định. Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định. Nộp đủ tiền theo quy định.Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 29/03/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu

Ngày 29/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 29/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 29/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 29/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 29/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 29/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7
Ngày 29/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 8
Ngày 29/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 9