(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/3/2021 như sau:
Ngày 29/3/2021, đấu giá tàu Quang Minh star tại Hà Nội
Ngày 29/3/2021, đấu giá tàu Quang Minh star tại Hà Nội ảnh 1