(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 29/3/2021 như sau:

1. Tài sản đấu giá, vị trí đặc điểm, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá và giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Tên tài sản, vị trí đặc điểm tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê quyền khai thác Trạm quản lý đường thủy nội địa sông Bồ, chi tiết như sau:

- Địa chỉ: Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thưà Thiên Huế;

- Diện tích khu nhà, đất: 270,0m2;

- Mục đích cho thuê quyền khai thác: Sử dụng làm nhà trạm quản lý duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình đường thủy nội địa;

- Thời hạn cho thuê: Kể từ ngày ký Hợp đồng cho thuê đến 31/12/2022;

- Phương thức thanh toán tiền thuê: Trả tiền thuê hàng năm.

b. Nơi có tài sản đấu giá: Trạm quản lý đường thủy nội địa sông Bồ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thưà Thiên Huế.

c. Người có tài sản đấu giá: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: Số 10 Phan Bội Châu, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

d. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà của Công ty cổ phần Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế sau khi cổ phần hóa; Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa: Trạm quản lý đường thủy nội địa sông Bồ; Đề án số 07/SGTVT-ĐA ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế về khai thác tài sản: Trạm quản lý đường thủy nội địa sông Bồ.

2. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của tài sản đấu giá:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 73.128.000 đồng/năm (bảy mươi ba triệu một trăm hai mươi tám nghìn đồng trên năm).

b. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (hai trăm nghìn đồng trên hồ sơ). Tiền mua hồ sơ không hoàn trả trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

c. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 24 tháng 3 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 3 năm 2021 nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp.

Trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, Trung tâm trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Khách hàng đến nhận lại tiền đặt trước sau thời hạn trên hoàn toàn tự nguyện, tự chịu trách nhiệm và không được khiếu nại về việc này. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

d. Bước giá: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 18, 19 tháng 3 năm 2021 tại Trạm quản lý đường thủy nội địa sông Bồ, địa chỉ phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm đến hết ngày 17/3/2021 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn, tổ chức xem tài sản.

Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản, xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có khiếu nại về việc này.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 3 năm 2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 3 năm 2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức có nhu cầu thuê sử dụng làm nhà trạm quản lý duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình đường thủy nội địa, đăng ký tham gia đấu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành ban hành và Đề án số 07/SGTVT-ĐA ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định, người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện về năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật chuyên ngành giao thông đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

c. Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 3 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, từng vòng liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức trả giá cao nhất là người trúng đấu giá theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, đấu giá không hạn chế số vòng trả giá được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

Tổ chức có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567.