(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản do VIB ủy quyền vào ngày 29/3/2021 như sau:
Ngày 29/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TPHCM ảnh 1