(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền vào ngày 29/3/2021 như sau:
Ngày 29/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhà Bè, TPHCM ảnh 1