(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá thông báo đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án Dân sự huyện Hoằng Hóa ủy quyền vào ngày 29/3/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá

Địa chỉ: Tầng 2, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hoá, khu đô thị thương mại Đông Hương, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912867776

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án Dân sự huyện Hoằng Hóa

Địa chỉ: phố Đạo Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 29/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 24/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 00:00 26/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 00:00 11/03/2021 - 00:00 26/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định trong quy chế đấu giá và tiền đặt trước vào tài khoản của TTDV Đấu giá tài sản Thanh Hóa số TK: 224704070006789 mở tại NH TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 29/03/2021

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa