(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/3/2021 do Bệnh viện E ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: Máy móc, trang thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế đã qua sử dụng (có danh mục chi tiết kèm theo).

2. Nguồn gốc của tài sản: Là tài sản thanh lý mà Bệnh viện E được phép bán thanh lý theo quy định của pháp luật.

3. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện E (Địa chỉ: Số 89 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 54.885.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, tám trăm tám mươi lăm nghìn đồng).

Giá chưa bao gồm thuế GTGT, mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, tháo dỡ, di dời tài sản do người trúng đấu giá chịu.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng/hồ sơ).

Tiền mua hồ sơ mời đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng/hồ sơ).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn).

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn) vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

- Số tài khoản: 4683388888 - Mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đông Đô, TP. Hà Nội.

6. Đăng ký xem tài sản: Đến 16h30’ ngày 19/3/2021.

7. Xem hiện trạng tài sản (Trong giờ hành chính): Ngày 22/3/2021 và ngày 23/3/2021

8. Nơi để tài sản đấu giá: Bệnh viện E - Địa chỉ: Số 89 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

9. Bán hồ sơ tham gia đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/3/2021 đến 16h 30’ ngày 25/03/2021.

10. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 24/03/2021 đến 12h00’ ngày 26/03/2021.

11. Tổ chức đấu giá: 09h30’ ngày 29/3/2021

12. Địa điểm tổ chức đấu giá tại: Phòng đấu giá - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia (Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lakeview - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

13. Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

14. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá; Bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia – (Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lakeview - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu muốn biết thêm thông tin chi tiết

xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lakeview - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp

Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 62843536 Fax: 024. 62843539

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THANH LÝ

Ngày 29/3/2021, đấu giá Máy móc, trang thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 29/3/2021, đấu giá Máy móc, trang thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 29/3/2021, đấu giá Máy móc, trang thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 29/3/2021, đấu giá Máy móc, trang thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 4