(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/3/2021 do Ban quản lý chợ Bà Rịa ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam

Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0902 303 303

Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý chợ Bà Rịa.

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê của Ban quản lý chợ Bà Rịa, cụ thể như sau:

1. Nhà xe A (sau chợ chính TTTM), diện tích 221 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm.

Giá khởi điểm: 17.200.000 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 206.400.000 đ

(Bằng chữ: Hai trăm lẻ sáu triệu bốn trăm ngàn đồng)

2. Nhà xe B (sau chợ chính TTTM), diện tích 221 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm.

Giá khởi điểm: 13.210.000 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 158.520.000đ. (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tám triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng)

3. Nhà xe C (sau chợ chính TTTM), diện tích 221 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm.

Giá khởi điểm: 9.670.000 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 116.040.000đ. (Bằng chữ: Một trăm mười sáu triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng)

4. Nhà giữ xe phát sinh hành lang (sau chợ chính, phòng bảo vệ), diện tích 200m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm.

Giá khởi điểm: 16.900.000 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 202.800.000đ. (Bằng chữ: Hai trăm lẻ hai triệu tám trăm ngàn đồng)

5. Nhà giữ xe chợ tươi sống (khu hàng ăn uống), diện tích 280,8 m2 , thời hạn cho thuê là 01 (một) năm:

Giá khởi điểm: 15.400.00 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 184.800.000đ. (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bốn triệu tám trăm ngàn đồng)

6. Nhà giữ xe phát sinh hành lang (chợ tươi sống), diện tích 60m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm:

Giá khởi điểm: 7.000.000 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 84.000.000đ. (Bằng chữ: Tám mươi bốn triệu đồng)

7. Nhà giữ xe phát sinh chợ đêm, diện tích 75m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm:

Giá khởi điểm: 4.100.000 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 49.200.000đ. (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng)

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Xem tài sản từ ngày 06/3/2021 đến ngày 25/3/2021, tại nơi có tài sản đấu giá.

Thời hạn đăng ký: Từ ngày 08/3/2021 đến 11 giờ 00 ngày 25/3/2021, tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 10% giá khởi điểm.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/3/2021 đến hết ngày 26/3/2021

Phí mua hồ sơ: Theo từng tài sản

Đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 29/3/2021, tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam. Đấu giá từng tài sản một và trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Liên hệ địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, TP.Vũng Tàu. ĐT: 0902303303.