(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản do Viễn thông Phú Yên ủy quyền vào ngày 29/3/2021 như sau:
Ngày 29/3/2021, đấu giá cáp đồng thanh lý đợt 1, năm 2021 tại TPHCM ảnh 1