(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/3/2021 do Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 29/3/2021, đấu giá các máy móc thiết bị tại tỉnh Bình Dương ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 24/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 26/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 15/03/2021 - 16:30 26/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:30 29/3/2021

Địa điểm: trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh