(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/3/2021 như sau:
Ngày 29/3/2021, đấu giá các khoản nợ của Công ty CP TM&ĐT Hồng Hà, Sao Đất Việt, CP KT&XD Hồng Hà, TNHH MTV Trang Dũng vay tại Seabank
Ngày 29/3/2021, đấu giá các khoản nợ của Công ty CP TM&ĐT Hồng Hà, Sao Đất Việt, CP KT&XD Hồng Hà, TNHH MTV Trang Dũng vay tại Seabank ảnh 1