(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/3/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phong ủy quyền như sau:
Ngày 29/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 1
Ngày 29/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 2
Ngày 29/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 3
Ngày 29/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 4