(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 476 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 29/3/2019.
Ngày 29/3: 1/476 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 29/3: 1/476 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 475 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai loại gói thầu: Trường Cán bộ Thanh tra (TP. Hà Nội) đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ (Số thông báo: 20190376614 – 00), nêu loại gói thầu hỗn hợp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 13 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay).

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.