(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 252 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 29/12/2016. 
Ngày 29/12: Có 6/252 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 29/12: Có 6/252 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 246 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường La (tỉnh Sơn La) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 03/01/2017; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 04/01/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban An toàn giao thông tỉnh Long An dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/01/2017 đến ngày 10/01/2017, trong khi đóng thầu ngày 17/01/2017; Bệnh viện Đa khoa huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/01/2017 đến 10 giờ 00 ngày 10/01/2017, trong khi đóng thầu là 09 giờ 00 cùng ngày. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT/TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và UBND xã Thanh Minh (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.