(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HT thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2021 do Trung tâm Thông tin Bộ Nội vụ ủy quyền như sau:
Ngày 29/12/2021, đấu giá xe ô tô Deawoo tại Hà Nội ảnh 1