(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2021 do Công ty Điện lực Tân Bình ủy quyền như sau:
Ngày 29/12/2021, đấu giá vật tư thiết bị thanh lý 2022 tại TP.HCM ảnh 1