(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Lan Phương tại Agribank Chi nhánh 9 vào ngày 29/12/2021như sau:
Ngày 29/12/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Lan Phương tại Agribank Chi nhánh 9 ảnh 1